Ta strona wykorzystuje cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. więcej informacji

Wyszukiwarka nie jest w tej chwili dostępna.

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu.W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie

Dofinansowanie z NFOŚiGW

Dofinansowanie do kredytów na budowę domów energooszczędnych można zdobyc również za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Koszty kwalifikowane mogą objąć między innymi zakup i montaż instalacji ogrzewania (w tym pompy ciepła), materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Ważne jest też to, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Zielony kredyt

Wnioski o kredyt z dopłatą w wysokości od 11 do 50 tysięcy złotych brutto (w zależności od rodzaju energooszczędności oraz typu nieruchomości) można składać w następujących instytucjach:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • SGB-Bank,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Bank Zachodni,
  • Getin Noble Bank,
  • Nordea Bank,
  • Deutsche Bank.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) - 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwia inwestorom ubieganie się o tzw. "premię termomodernizacyjną".

Beneficjentami mogą być m.in. osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalne, np. domy jednorodzinne. Wysokość premii to 20% wykorzystanego kredytu. Ustala się ją na podstawie audytu energetycznego. Kwota nie może jednak przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. O premię można się ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej oraz w Banku Ochrony Środowisk