Ta strona wykorzystuje cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. więcej informacji

Wyszukiwarka nie jest w tej chwili dostępna.

Pierwsza pomoc w przypadku awarii pompy ciepła

pierwsza pomoc w wyniku awarii pompy ciepła

Każdy komunikat o awarii pompy ciepła można zatwierdzić i usunąć go z wyświetlacza. W tym celu należy nacisnąć pokrętło regulatora i przytrzymać je przez siedem sekund. Jeżeli przyczyna awarii nie zostanie usunięta, komunikat będzie się pojawiać ponownie. 

Jeżeli podane tutaj wskazówki nie spowodują usunięcia awarii, prosimy o kontakt z Państwa instalatorem. Przypominamy, że w okresie gwarancji awariami zajmuje się firma, która sprzedała Państwu i zainstalowała pompę ciepła. Zobacz więcej informacji o serwisowaniu pomp ciepła.

Włączenie grzałki elektrycznej na czas awarii pompy ciepła.

Dotyczy wszystkich pomp ciepła oprócz modeli SWC 230(K), SWC 330(K), WWC 280X, WWC 440X, LW 90A/RX, LW 140A/RX, LW 310A, LW 310(L) oraz modeli serii SWP. W instalacji z pompami ciepła serii LWD grzałka elektryczna jest wbudowana w moduł hydrauliczny lub wieżę hydrauliczną.

Przełączenie trybu pracy ogrzewania
Przełączenie trybu pracy ogrzewania - start pompy ciepła
Przełączenie trybu pracy ogrzewania - start pompy ciepła

1.

Przełączenie trybu pracy ogrzewania - tryb pracy

2.

tryb pracy pompy ciepła - II żródło ciepła

3.

Przełączenie trybu pracy c.w.u.
Przełączenie trybu pracy c.w.u. - start pompy ciepła

1.

tryb pracy c.w.u.

2.

tryb pracy c.w.u. - II żródło ciepła

3.


4. Sprawdzenie grzałki elektrycznej

Odkręcić śruby ściany obudowy (przedniej lub bocznej w zależności od modelu pompy ciepła). Prosimy upewnić się, że przed otworzeniem obudowy urządzenie zostało odcięte od zasilania elektrycznego (sprężarki, grzałki elektrycznej i regulatora)

UWAGA!

Zachować ostrożność!

sprawdzanie grzałki elektrycznej

5. Zabezpieczenie termiczne grzałki

W grzałkę elektryczną wbudowano fabrycznie termik. W przypadku awarii pompy ciepła lub zapowietrzenia instalacji górnego źródła zalecamy sprawdzenie, czy nie zablokował on grzałki.

Zasadniczo należy dotykać tylko przycisku resetującego (wskazanego strzałką na zdjęciu obok)

Przycisk resetujący można wcisnąć tylko, gdy został wyzwolony przez termik ("wyskoczył"). W przypadku wątpliwości zalecamy pozostawienie kontroli grzałki instalatorowi!

zabezpieczenie termiczne grzałki pompy ciepła

Błędy 715/716: błędy wysokiego ciśnienia

1. Sprawdzenie temperatur docelowych

Prosimy sprawdzić, czy ustawione temperatury (docelowa temperatura c.w.u. i krzywe grzewcze) nie znajdują się poza zakresem zastosowania danej pompy ciepła. Minimalną i maksymalną temperaturę zasilania pompy ciepła można znaleźć na tabliczce znamionowej. Prosimy zwrócić uwagę, że maksymalna temperatura c.w.u., którą można osiągnąć przy pracy samej sprężarki pompy ciepła będzie niższa od maksymalnej temperatury zasilania o około siedem stopni (w zależności od instalacji).

sprawdzenie temperatur docelowych

2. Czy otwarte są wszystkie zawory odcinające, które muszą być otwarte podczas pracy pompy ciepła?

Prosimy sprawdzić, czy wszystkie zawory odcinające są otwarte. Zamknięte zawory uniemożliwiają przepływ, co powoduje awaryjne wyłączenie pompy ciepła. W razie wątpliwości zalecamy konsultację z firmą, która wykonała instalację.


3. Czy instalacja jest odpowietrzona?

Jeżeli podczas pracy pompy obiegowej słychać "bulgot", instalacja wymaga odpowietrzenia. W regulatorze pompy ciepła można włączyć poszczególne pompy obiegowe, żeby sprawdzić poprawność ich pracy.

W tym celu należy wejść w menu Serwis -> Ustawienia -> Odpowietrzanie i wybrać właściwą pompę obiegową. Po zatwierdzeniu wyboru i wyjściu z menu odpowietrzania dana pompa obiegowa zaczyna natychmiast pracować.

UWAGA: Szerszy opis nazw pomp obiegowych z tego menu można znaleźć w razie potrzeby w instrukcji obsługi regulatora.


Błędy 701/702 przy pompach powietrze/woda: błędy niskiego ciśnienia

1. Czy wlot i wylot powietrza na pompie ciepła/ kanałach powietrznych nie jest zakryty, zastawiony, zablokowany?

Wlot i wylot powietrza pompy ciepła muszą być odkryte, żeby pompa ciepła mogła prawidłowo "oddychać". Zdławienie przepływu powietrza pogarsza stopień sprawności pompy ciepła i zwiększa koszty eksploatacji, a także może prowadzić do awarii


2. Czy wentylator pracuje?

Jeżeli wentylator nie pracuje, pompa ciepła nie może odprowadzać oziębionego przez siebie powietrza, co prowadzi do zamrażania parownika (wymiennika ciepła). W efekcie regulator zgłasza błąd niskiego ciśnienia. Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora możliwe jest przez regulator pompy ciepła.

W tym celu należy wejść w menu Serwis -> Ustawienia -> Odpowietrzanie i zaznaczyć pozycję "Went. - pompa d.źr.". Po zatwierdzeniu wyboru i wyjściu z menu odpowietrzania wentylator wystartuje. Wyłączy się samoczynnie po czasie określonym w tym menu, można go też wyłączyć ręcznie, odznaczając pole wyboru w menu odpowietrzania.

UWAGA: W przypadku odcięcia zasilania przez styk EVU w większości modeli pomp powietrze/woda nie będzie możliwa praca nie tylko sprężarki, ale i wentylatora.


3. Czy czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje prawidłową temperaturę?

Prosimy sprawdzić poprawność pokazywanej wartości. Powinna ona odpowiadać obecnej temperaturze zewnętrznej i być zbliżona do temperatury wejścia dolnego źródła.

Wartości przekazywane przez czujniki można odczytać w menu Serwis -> Informacje -> Temperatury.

UWAGA: Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku od strony północnej i osłonić przed słońcem!

Błędy 715/716: błędy wysokiego ciśnienia

1. Sprawdzenie temperatur docelowych

Prosimy sprawdzić, czy ustawione temperatury (docelowa temperatura c.w.u. i krzywe grzewcze) nie znajdują się poza zakresem zastosowania danej pompy ciepła. Minimalną i maksymalną temperaturę zasilania pompy ciepła można znaleźć na tabliczce znamionowej. Prosimy zwrócić uwagę, że maksymalna temperatura c.w.u., którą można osiągnąć przy pracy samej sprężarki pompy ciepła będzie niższa od maksymalnej temperatury zasilania o około siedem stopni (w zależności od instalacji).

sprawdzenie temperatur docelowych

2. Czy otwarte są wszystkie zawory odcinające, które muszą być otwarte podczas pracy pompy ciepła?

Prosimy sprawdzić, czy wszystkie zawory odcinające są otwarte. Zamknięte zawory uniemożliwiają przepływ, co powoduje awaryjne wyłączenie pompy ciepła. W razie wątpliwości zalecamy konsultację z firmą, która wykonała instalację.


3. Czy instalacja jest odpowietrzona?

Jeżeli podczas pracy pompy obiegowej słychać "bulgot", instalacja wymaga odpowietrzenia. W regulatorze pompy ciepła można włączyć poszczególne pompy obiegowe, żeby sprawdzić poprawność ich pracy.

W tym celu należy wejść w menu Serwis -> Ustawienia -> Odpowietrzanie i wybrać właściwą pompę obiegową. Po zatwierdzeniu wyboru i wyjściu z menu odpowietrzania dana pompa obiegowa zaczyna natychmiast pracować.

UWAGA: Szerszy opis nazw pomp obiegowych z tego menu można znaleźć w razie potrzeby w instrukcji obsługi regulatora.


Błędy 715/716: błędy wysokiego ciśnienia

1. Sprawdzenie temperatur docelowych

Prosimy sprawdzić, czy ustawione temperatury (docelowa temperatura c.w.u. i krzywe grzewcze) nie znajdują się poza zakresem zastosowania danej pompy ciepła. Minimalną i maksymalną temperaturę zasilania pompy ciepła można znaleźć na tabliczce znamionowej. Prosimy zwrócić uwagę, że maksymalna temperatura c.w.u., którą można osiągnąć przy pracy samej sprężarki pompy ciepła będzie niższa od maksymalnej temperatury zasilania o około siedem stopni (w zależności od instalacji).

sprawdzenie temperatur docelowych

2. Czy otwarte są wszystkie zawory odcinające, które muszą być otwarte podczas pracy pompy ciepła?

Prosimy sprawdzić, czy wszystkie zawory odcinające są otwarte. Zamknięte zawory uniemożliwiają przepływ, co powoduje awaryjne wyłączenie pompy ciepła. W razie wątpliwości zalecamy konsultację z firmą, która wykonała instalację.


3. Czy instalacja jest odpowietrzona?

Jeżeli podczas pracy pompy obiegowej słychać "bulgot", instalacja wymaga odpowietrzenia. W regulatorze pompy ciepła można włączyć poszczególne pompy obiegowe, żeby sprawdzić poprawność ich pracy.

W tym celu należy wejść w menu Serwis -> Ustawienia -> Odpowietrzanie i wybrać właściwą pompę obiegową. Po zatwierdzeniu wyboru i wyjściu z menu odpowietrzania dana pompa obiegowa zaczyna natychmiast pracować.

UWAGA: Szerszy opis nazw pomp obiegowych z tego menu można znaleźć w razie potrzeby w instrukcji obsługi regulatora.


Błędy 701/702 przy pompach powietrze/woda: błędy niskiego ciśnienia

1. Czy wlot i wylot powietrza na pompie ciepła/ kanałach powietrznych nie jest zakryty, zastawiony, zablokowany?

Wlot i wylot powietrza pompy ciepła muszą być odkryte, żeby pompa ciepła mogła prawidłowo "oddychać". Zdławienie przepływu powietrza pogarsza stopień sprawności pompy ciepła i zwiększa koszty eksploatacji, a także może prowadzić do awarii


2. Czy wentylator pracuje?

Jeżeli wentylator nie pracuje, pompa ciepła nie może odprowadzać oziębionego przez siebie powietrza, co prowadzi do zamrażania parownika (wymiennika ciepła). W efekcie regulator zgłasza błąd niskiego ciśnienia. Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora możliwe jest przez regulator pompy ciepła.

W tym celu należy wejść w menu Serwis -> Ustawienia -> Odpowietrzanie i zaznaczyć pozycję "Went. - pompa d.źr.". Po zatwierdzeniu wyboru i wyjściu z menu odpowietrzania wentylator wystartuje. Wyłączy się samoczynnie po czasie określonym w tym menu, można go też wyłączyć ręcznie, odznaczając pole wyboru w menu odpowietrzania.

UWAGA: W przypadku odcięcia zasilania przez styk EVU w większości modeli pomp powietrze/woda nie będzie możliwa praca nie tylko sprężarki, ale i wentylatora.


3. Czy czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje prawidłową temperaturę?

Prosimy sprawdzić poprawność pokazywanej wartości. Powinna ona odpowiadać obecnej temperaturze zewnętrznej i być zbliżona do temperatury wejścia dolnego źródła.

Wartości przekazywane przez czujniki można odczytać w menu Serwis -> Informacje -> Temperatury.

UWAGA: Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku od strony północnej i osłonić przed słońcem!