Ta strona wykorzystuje cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. więcej informacji

Wyszukiwarka nie jest w tej chwili dostępna.

Często zadawane pytania...

1 Ile zaoszczędzę dzięki pompie ciepła?

Pompa ciepła jest prawie nie do pobicia, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji. A jeżeli się weźmie pod uwagę, że ceny paliw płynnych, jak olej i gaz, wzrastają to ta zaleta będzie jeszcze wyraźniejsza.

2 Pompa ciepła jest zasilana prądem.  

Jak więc można tu mówić o ochronie środowiska?

Pompy ciepła 2/3 energii pobierają z otoczenia i mają najniższą emisję CO2spośród wszystkich systemów grzewczych. Jeżeli prąd niezbędny do pracy sprężarek będzie wytwarzany przez elektrownie korzystające z odnawialnych źródeł (np. wodne), taki system grzewczy nie będzie wcale emitował CO2.

3 Ile kosztuje pompa ciepła w porównaniu z innymi systemami grzewczymi?

Na pierwszy rzut oka koszty inwestycyjne w przypadku pomp ciepła są wyższe niż przy tradycyjnych systemach grzewczych. Realistyczna kalkulacja (koszt urządzenia plus koszty przyłączenia, przeglądów itd.) pozwala jednak ujrzeć odmienny obraz.

4 Jakie dofinansowanie mogę dostać na pompę ciepła?

Polska:

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE INWESTYCJE Z POMPAMI CIEPŁA:

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie w ramach zadania: WSPIERANIE WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ ORAZ POMOC DLA WPROWADZENIA BARDZIEJ PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA NOŚNIKÓW ENERGII. Dofinansowanie projektów powyżej 50 kW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie w ramach programu: OCHRONA POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POPRZEZ ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OSZCZĘDZANIE SUROWCÓW I ENERGII. Dofinansowanie projektów powyżej 300 kW.

Fundacja Eko Fundusz

Dofinansowanie w ramach programu: OGRANICZENIE TRANSGRANICZNEGO TRANSPORTU DWUTLENKU SIARKI I TLENKÓW AZOTU ORAZ ELIMINACJA NISKICH ŹRÓDEŁ ICH EMISJI (OCHRONA POWIETRZA) OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW POWODUJĄCYCH ZMIANY KLIMATU ZIEMI (OCHRONA KLIMATU). Dofinansowanie projektów powyżej 100 kW.

ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)  

priorytet 3. Działanie 3.1 zakłada finansowanie inwestycji z udziałem kolektorów słonecznych.

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy  

priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.

5 Gdzie mogę ustawić moją pompę ciepła?

Pompy ciepła powietrze/woda mogą być ustawione tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku (np. w ogrodzie). Pompy solanka/woda i woda/woda muszą stać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0o  C. Ponieważ coraz więcej nowych domów nie ma piwnic, a nasze pompy nie wytwarzają wiele hałasu, można je ustawiać w pomieszczeniach gospodarczych.

6 Czy pompa ciepła musi być regularnie poddawana przeglądom?

Nie, pompa ciepła nie wymaga przeglądów tak często, jak lodówka. W przypadku modernizacji dotychczasowej instalacji pozbywacie się Państwo nawet konieczności dokonywania regularnych pomiarów kotła.

7 Ile lat może pracować pompa ciepła?

Przeciętny czas użytkowania pompy ciepła przy normalnym użyciu wynosi od 15 do 20 lat. Wiele pomp ciepła pracuje jednak już ponad 25 lat bez awarii.

8 Jak głośna jest pompa ciepła?

W porównaniu z innymi systemami grzewczymi jest cicha. Nowa generacja pomp ciepła Alpha-InnoTec dzięki innowacyjnej izolacji dźwiękowej pracuje praktycznie bezgłośnie. Dzięki temu jest możliwe ustawienie naszej pompy także na poziomie mieszkalnym.

9 Jakie źródło ciepła będzie dla mnie najlepsze?

Na takie pytanie nie można odpowiedzieć bez znajomości lokalnych uwarunkowań. Podjęcie decyzji ułatwi zamieszczona tabela.

10 Czy pompę ciepła można połączyć z instalacją solarną?

Zawsze. Pompę ciepła można połączyć z każdym dodatkowym źródłem ciepła. Nie zawsze jednak ma to sens energetyczny. Ważne: połączenie hydrauliczne musi nastąpić zgodnie z naszymi zaleceniami.

11 Jak działa pompa ciepła?

Ciepło otoczenia, zmagazynowane w powietrzu, wodzie lub gruncie jest transportowane do parowacza, gdzie przekazuje się je na czynnik roboczy pompy ciepła, który paruje w wyniku tego procesu. Gaz ten jest następnie sprężany sprężarką, dzięki czemu jego temperatura rośnie. Następnie ten gaz oddaje w skraplaczu swoje ciepło wodzie grzewczej, skraplając się jednocześnie. Skroplony gaz pod ciśnieniem wędruje do zaworu rozprężnego, gdzie jego ciśnienie się obniża i cały proces może się zacząć od nowa.

12 Czy moja pompa ciepła będzie pracować także w zimie?

Także przy ujemnych temperaturach otoczenie zawiera wciąż wystarczającą ilość energii cieplnej. Pompa ciepła podnosi ją do wyższego poziomu temperaturowego, żeby ją wykorzystać do celów grzewczych. Nasze pompy powietrze/woda pracują przy temperaturze zewnętrznej do - 20 °C.

13 Jak dobrać odpowiednią moc pompy ciepła?

Należy ustalić zapotrzebowanie budynku na ciepło, uwzględniając przygotowywanie ciepłej wody użytkowej oraz ewentualne wymagania specjalne (np. basen).

14 Czy muszę mieć także bufor c.o.?

Bufor jest instalowany zasadniczo po to, aby ograniczyć ilość cykli pracy pompy ciepła.
Dodatkowo przy pompach powietrze/woda bufor dostarcza energii niezbędnej do odszraniania.

15 Jakie pompy obiegowe mam zastosować?

Pompy obiegowe dobiera się do wydajności oraz do wielkości strat ciśnienia w przewodach.  
Nie wolno stosować pomp obiegowych regulowanych elektronicznie.

16 Czy przy ustawieniu zewnętrznym muszę do wody grzewczej dolać środka przeciw zamarzaniu?

Nie. Nie trzeba tego robić.
Regulator pompy ciepła sam pilnuje, aby nie została przekroczona granica zamarzania.

17 Czy muszę mieć odpływ kondensatu?

Tak: przy pompach ciepła powietrze/woda.

Nie: przy pompach ciepła solanka/woda, woda/woda.

18 Czy wykonanie dolnego źródła ciepła jest drogie?

Sondy: ok. 100-120 zł netto/mb odwiertu - cena różna w zależności od regionu.

Kolektor poziomy: ok. 20 zł netto/mb (z napełnieniem solanką) – cena różna w zależności od regionu.

Studnie: ok. ?

Powietrze: wariant najkorzystniejszy cenowo.

19 Jak zmieniają się koszty eksploatacji w zależności od temperatury na zasilaniu?

Temperatura zasilania wyższa o 1 °C => o 2,5 % wyższe koszty eksploatacji.

Wskazówka:

Dlatego najkorzystniejsze są niskotemperaturowe systemy grzewcze (instalacje podłogowe i ścienne).

20 Czy mogę wykorzystywać powietrze z pomieszczeń jako źródło ciepła dla pomp powietrze/woda?

Nie. Pompa ciepła potrzebuje o wiele większego przepływu powietrza.

21 Jak oblicza się roczną efektywność pompy ciepła?

Istnieją dwie możliwości:

- na podstawie normy DIN 4701/10

- na podstawie wytycznej VDI 4650

22 Jaki jest pobór energii pompy ciepła?

Jest to odwrotność rocznej efektywności i można go obliczyć wg normy DIN 4701/10.

23 Czy pompy ciepła przeznaczone są tylko do nowych budynków, czy można je stosować także przy modernizacji instalacji grzewczej?

Możliwa jest modernizacja instalacji przy wykorzystaniu pompy ciepła.  

Nasze pompy ciepła serii H, z temperaturą zasilania 65 °C umożliwiają ogrzewanie poprzez grzejniki. Aby zapewnić maksymalną sprawność potrzebna jest jednak dokładna analiza obiektu. Jeżeli jest to możliwe, należy także sprawdzić, jaka temperatura na zasilaniu jest faktycznie konieczna. Idealnym rozwiązaniem jest ustawienie i utrzymanie przez rok przed moder-nizacją instalacji krzywej grzewczej na dotychczas wykorzystywanym kotle tak nisko, jak to jest możliwe.

Jednocześnie w pomieszczeniach wzorcowych należy do końca otworzyć zawory termostatyczne. W wielu obiektach okazuje się przy tym, że wystarczającą temperaturą na zasilaniu jest 55 °C.

Jeżeli wymagana jest temperatura powyżej 65 °C, należy docieplić budynek. Jedynie w wyjątkowych przypadkach zastosowanie pompy ciepła nie będzie miało sensu.